Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról

2018. július 27-én megjelent az 1364/2018. (VII.27.) Kormány határozat, mely alapján a téli rezsicsökkentéssel korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokat is egyszeri támogatásban részesíti a kormány.

A támogatásra az igényt az Önkormányzatnál (Gutorfölde, Dózsa utca 1.) az erre rendszeresített nyomtatványon lehet jelezni 2018. október 15. napjáig.

Gutorfölde, 2018. szeptember 7.

Nyakas István polgármester

Bursa Hungarica pályázat 2018 évi kiírása

Gutorfölde Község Önkormányzata csatlakozott és kiírja a 2018. évi Bursa Hungarica pályázatot.

Az “A” típúsra a már jelenleg is főiskolások pályázhatnak. A támogatás 10 hónap /két félév/ a 2017/2018 tanév II. félév és a 2018/2019. tanév I. félév. A “B” típusú a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások számára.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Rlektronikus Pályázatkezelő Rendszerben (EPER-Bursa) történő regisztrációt követően, csakis az onnan letöltött pályázati adatlapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplő kötelező mellékletekkel ellátva a Gutorfölde Hivatalhoz lehet benyújtani.

Részletekről az önkormányzatnál lehet érdeklődni. Beadási határidő: 2017. november 07.

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala http://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx