Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Egyházközség

Elérhetőségek

Plébánia címe:8951 Gutorfölde, Göcseji u. 2.
Templom címe:8951 Gutorfölde, Béke tér 1.
Templom titulusa:Szent István király
Plébános:Bognár István
Email:f-b-i@freemail.hu

Miserend

Szerda:18:00
Péntek:18:00
Szombat:16:30
Vasárnap:08:00

Templom története

A Gutorföldére vonatkozó első ismert egyházi említés 1270-ből való. A település ekkor a környező falvakkal együtt a Szent László által alapított zágrábi érsekség bekcsényi (ma Becsehely) főesperesi területéhez tartozott. Az 1334-es összeírásból tudjuk, hogy a falu temploma Szent Miklós tiszteletére volt szentelve. 1501-ben a templom még állt, de plébánosa már nem volt.

A török által lerombolt falunak elpusztult a temploma is. Az újratelepítést követően hamarosan rendbe hozták templomukat is. Ekkor azonban már Páka filiája volt a falu. A helyreállított templomot 1720-ban építették Szent István tiszteletére. A templom a község közepén, a házakon kívül emelkedő szelíd dombhajlaton épült fel, eleinte temető kápolnaként szolgált, tornya nem volt, cseréppel fedett, mennyezete deszkából készült. 130 személy befogadására volt alkalmas, nincs felszentelve, csak megáldott. Két harangja volt az egyik a templom előtt egy fa haranglábon, a másik a faluban egy almafán. A templom körül volt a temető, melyben nem csak a gutorföldiek, hanem a náprádfaiak is temetkeztek. 1860-ban új toronyrésszel bővült a templom, a temető felöli bejáratot megszüntették és a torony alatt nyitottak új ajtót. Két harang volt a templom tornyában 1916-ban a nagyobbat a hadsereg elkobozta ágyúöntés céljára. A templom nagyobbítására és tatarozására 1921-ben került sor, felszentelése 1921. december 11-én történt. Az építés költségeit adományokból fedezték. Gutorfölde 1928-ban lett önálló lelkészség, Gutorfölde, Náprádfa, Csertalakos, Szentpéterfölde, Rádiháza és Görbő puszta tartozott ide. Az első plébánosa Farkas József akit 1928. július 15-én iktattak be ünnepélyes keretek között.

1957-ben a templomot villámcsapás érte, emiatt javításra szorult a tabernákulum feletti szoborcsoport. A templomnak 1926 óta újra két harangja van, a háborúba elvitt helyére a hívek Seltenhoffer soproni harangöntőtől rendeltek újat. A templomhoz 1986-ban sekrestye épült, mely hittanteremként is szolgált, a teljes felújítása 1994-ben történt. A felújítás során kicserélték a teljes tetőt, a torony faszerkezetét, betonkoszorút építettek a falak megerősítésére. A tető cserépfedést kapott, a torony rézlemezt, a nyílászárók ki lettek cserélve, új elektromos hálózat készült, külső-belső vakolás, festés. A főoltár teljes restaurálása is ekkor történt. A feljárati lépcső mellett álló keresztút 1996 nyarán készült. A templomot újraszentelték 1995. július 25-én. A templom oltár képe Szent István király felajánlja országunkat a Szent Szüznek. Gutorföldén a Szent István király tiszteletére épült templom ünnepén, augusztus 20-án van a falu búcsúja melyről már 1777-ben említést tesznek.

Plébánosok

1928-1941Farkas József
1941-1948Bárdosi Jenő
1943-1948Rakoncai János
1948-1948Pataki László
1948-1953Enyedi József
1953-1989Vas László
1989-1990Tüske József
1990-1997Nagy Péter
1997-2001Horváth István Sándor
2002-Bognár István